NIEUWS

Milieu-investeringsaftrek 2018 (MIA)

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kun je naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Vamil-regeling ook in aanmerking komen voor de MIA. Daarmee kun je tot 36% van de kosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst. Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA-/Vamil-regeling, staan op de Milieulijst. Voor een snelkoppeling naar deze lijst, zie het tabblad “downloads“.

Nog iets te investeren?

Aan het einde van het jaar is het verstandig om te beoordelen of het fiscaal handig is om nog te investeren. Als je namelijk in 2017 investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.301 en € 56.192, kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28%. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Factuurvereisten

Inkoopfacturen dienen te voldoen aan de normale of de vereenvoudigde factuurvereisten van de fiscus. Voldoet een inkoopfactuur niet aan de vereisten, mag de daarop vermelde BTW niet als voorbelasting in mindering worden gebracht. Uitzonderingen zijn er voor brandstofbonnen, vervoersbewijzen en termijnbetalingen.

Administratie

Als ondernemer ben je verplicht om je administratie zeven jaar te bewaren. Onderdeel van een administratie zijn:

  • het grootboek,
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie,
  • de kasadministratie,
  • de voorraadadministratie, en
  • de loonadministratie.

Naast de boekhouding dienen ook de overige gegevens die over jouw bedrijf op papier staan bewaard te worden. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan je agenda’s, je urenadministratie, de kilometeradministratie, contracten, overeenkomsten, kladaantekeningen, tussentijdse controleberekeningen, software en databestanden.

Zorg voor voldoende kopieën en back-ups en bewaar deze op een andere plaats dan je oorspronkelijke administratie. Mocht je administratie namelijk verloren gaan, kan de fiscus de bewijslast omdraaien. In dat geval wordt je een aanslag opgelegd en is het aan jou om aan te tonen dat deze te hoog is; iets wat erg lastig is als er geen (volledige) administratie meer is…

N.B.: Je dient je ook aan deze termijn te houden indien je stopt of inmiddels gestopt bent met ondernemen. Verder dienen gegevens met betrekking tot onroerende zaken tien jaar bewaard te worden.

 Belastingvrij invoeren

Voor veel mensen staat de vakantie al weer voor de deur. Vaak worden er in het buitenland goederen gekocht. Controleer van tevoren wat je belastingvrij mag invoeren. Je kan dit vinden op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Kies hier voor “Privé” en dan voor “Douane”.

Wij wensen je alvast een heel fijne vakantie!

Kasadministratie

Als bij jouw bedrijf veel contante betalingen plaatsvinden, ben je wettelijk verplicht een kasboek bij te houden. Afhankelijk van de hoeveelheid contante transacties, is het verstandig om het kasboek dagelijks dan wel wekelijks bij te houden. Dit uiteraard om te voorkomen dat je transacties vergeet of fouten maakt.

Het kasboek mag zowel handmatig als digitaal gevoerd worden. De contante transacties dienen bewezen te worden met behulp van kasbescheiden, zoals kassabonnetjes. Periodiek moet je de kas controleren door het contant geld te tellen en te vergelijken met het saldo volgens het kasboek. Deze controle dien je te bewijzen door de tellijst te bewaren.