NIEUWS

Factuurvereisten

Inkoopfacturen dienen te voldoen aan de normale of de vereenvoudigde factuurvereisten van de fiscus. Voldoet een inkoopfactuur niet aan de vereisten, mag de daarop vermelde BTW niet als voorbelasting in mindering worden gebracht. Uitzonderingen zijn er voor brandstofbonnen, vervoersbewijzen en termijnbetalingen.

Administratie

Als ondernemer bent u verplicht om uw administratie zeven jaar te bewaren. Onderdeel van een administratie zijn:

  • het grootboek,
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie,
  • de kasadministratie,
  • de voorraadadministratie, en
  • de loonadministratie.

Naast de boekhouding dienen ook de overige gegevens die over uw bedrijf op papier staan bewaard te worden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan uw agenda’s, uw urenadministratie, de kilometeradministratie, contracten, overeenkomsten, kladaantekeningen, tussentijdse controleberekeningen, software en databestanden.

Let er hierbij op dat u zich ook aan deze termijn dient te houden indien u stopt of inmiddels gestopt bent met ondernemen. Verder dienen gegevens met betrekking tot onroerende zaken tien jaar bewaard te worden.

 Belastingvrij invoeren

Voor veel mensen staat de vakantie al weer voor de deur. Vaak worden er in het buitenland goederen gekocht. Controleer van tevoren wat u belastingvrij mag invoeren. U kunt dit vinden op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Kies hier voor “Priv√©” en dan voor “Douane”.

Wij wensen u alvast een heel fijne vakantie!

Kasadministratie

Als bij uw bedrijf veel contante betalingen plaatsvinden, bent u wettelijk verplicht een kasboek bij te houden. Afhankelijk van de hoeveelheid contante transacties, is het verstandig om het kasboek dagelijks dan wel wekelijks bij te houden. Dit uiteraard om te voorkomen dat u transacties vergeet of fouten maakt.

Het kasboek mag zowel handmatig als digitaal gevoerd worden. De contante transacties dienen bewezen te worden met behulp van kasbescheiden, zoals kassabonnetjes. Periodiek moet u de kas controleren door het contant geld te tellen en te vergelijken met het saldo volgens het kasboek. Deze controle dient u te bewijzen door de tellijst te bewaren.